Kinojady SELECT

Można zgłosić DWA, narracyjne, nie animowane i nie dokumentalne projekty (ale mogące zawierać takie elementy). Wybranych zostanie, po JEDNYM na osobę, maksymalnie 8 projektów na etapie selekcji i zawężone do 4-6 w produkcji.

Zgłoszone projekty muszą być krótkim filmem o szacunkowym czasie trwania od 4 do 20 minut.

Reklamy