Kinojady PLUS

Kinojady PLUS to program wspierania tworzenia i produkcji WYBRANYCH niezależnych filmów krótkometrażowych w koprodukcjach międzynarodowych w Lublinie – IDEA.

Uczestnicy muszą być gotowi do udziału w 3 spotkaniach w Lublinie:
SETUP – praca nad scenariuszem i pre-produkcja, na koniec spotkania liczba projektów do realizacji zostanie zawężona do 4-6,
FOCUS – główne dni zdjęciowe,
FESTIWAL – reprezentowanie filmu przez kogoś z autorów na pokazie specjalnym podczas Lubelskiego Festiwalu Filmowego.

 

Reklamy