Kinojady PLUS

Kinojady PLUS to program wspierania tworzenia i produkcji WYBRANYCH niezależnych produkcji medialnych (filmów, gier, intermediów) w koprodukcjach międzynarodowych w Lublinie – IDEA.

Uczestnicy muszą być gotowi do udziału w 3 spotkaniach w Lublinie:
SETUP – 23-30 marca – praca nad scenariuszem i pre-produkcja, na koniec spotkania liczba projektów do realizacji zostanie zawężona do 4-6,
FOCUS – 2-13 lipca – główne dni zdjęciowe,
FESTIWAL – 5-10 listopada –  reprezentowanie projektu przez kogoś z autorów na pokazie specjalnym podczas Lubelskiego Festiwalu Filmowego.

005 - PLUS 2018