Kinojady PLUS – Idea

Kinojady PLUS to program wspierania tworzenia i produkcji WYBRANYCH niezależnych produkcji medialnych (filmów, gier, intermediów) w koprodukcjach międzynarodowych w Lublinie.

Program skierowany jest do reżyserów / scenarzystów / operatorów reprezentujących projekt opisany w dokumentacji scenariuszowej, występujących na potrzeby filmu jako producent / reżyser, a określanych dalej także jako autor.

Program zakłada zapewnienie najlepszych warunków realizacji filmów, poprzez:
1. Wsparcie produkcji (sprzęt, postprodukcja, logistyka, zarządzanie), najlepsze jakie możemy zapewnić dla wybranych filmów.
2. Dostępność Programu dla wszystkich chętnych, wewnątrz i na zewnątrz ruchu Kino (wybrani filmowcy będa musieli zostać członkami (stowarzyszenia?), aby otrzymać wsparcie programu.
3. Dbałość o jakość projektu (kryteria wyboru projektu – jakość scenariusza, wcześniejsze projekty reżysera, zdolność do ukończenia projektu, potencjał oddziaływania filmu), Za wybór uczestniczących projektów odpowiada Rada Programu kierowana przez jego dyrektora artystycznego.
4. Reżyser pozostaje właścicielem swojej pracy i zachowuje prawa autorskie, Kino jest jednym z producentów. Współpraca jest uregulowana uproszczonymi umowami.
5. Wspieranie promocji i dystrybucji filmów wyprodukowanych w ramach Programu.

Uczestnicy muszą być gotowi do udziału w 3 spotkaniach w Lublinie:
SETUP – 23-30 marca – praca nad scenariuszem i pre-produkcja, na koniec spotkania liczba projektów do realizacji zostanie zawężona do 4-6,
FOCUS – 2-13 lipca – główne dni zdjęciowe,
FESTIWAL – 5-10 listopada –  reprezentowanie projektu przez kogoś z autorów na pokazie specjalnym podczas Lubelskiego Festiwalu Filmowego.

Oferta Kinojady PLUS

Program Kinojady PLUS jest możliwy dzięki wsparciu Lubelskiego Festiwalu Filmowego, organizowanego przez Kinoteatr Projekt w ramach Centrum Kultury w Lublinie, oraz współpracy z Lubelskim Funduszem Filmowym oraz kierunkiem produkcja medialna UMCS.

Wartość wsparcia produkcyjnego ze strony naszego Programu, dla jednego filmu, można oszacować na około 3000 USD. Wsparcie jest dostosowane do potrzeb danego projektu.

W szczególności program Kinojady PLUS zawiera:
– ewentualny uzupełniający podstawowy sprzęt filmowy i dźwiękowy (3 dni),
– podstawowe akcesoria elektryczne,
– pomoc w postprodukcji,
– pomoc w znalezieniu kostiumów, rekwizytów i lokacji,
– pomoc w rozpoczęciu kampanii crowdfundingowej (w ramach potrzeb danych projektów),
– pomoc w rozwijaniu i dostosowaniu scenariusza,
– organizacja castingu,
– pomoc produkcyjna (dokumenty),
– zakwaterowanie dla twórców (maks 2 osoby) podczas pracy nad scenariuszem i pre-produkcji (7 dni – Kinojady SETUP), oraz dla ekipy (maks 6 osób na kolejne 7 dni – Kinojady FOCUS),
– podstawowy transport,
– udostępnienie pomieszczeń na pracownię, próby i ewentualne zdjęcia,
– organizacja przeglądów technicznych i próbnych,
– organizacja pokazu premierowego, wraz z promocją, w formie pokazu specjalnego, podczas Lubelskiego Festiwalu Filmowego,
– wsparcie w promocji, publikacji, dystrybucji i zgłaszaniu na festiwale,
– pomoc w budowaniu zespołu, w ramach społeczności Kino i możliwości w Lublinie,
– podstawowa dokumentacja i wywiady z planu (przykładowa – https://youtu.be/Q98giA6oyy0).