KINOJADY PLUS: Przedłużony termin zgłoszeń dla projektantów gier

Ze względu na poszerzenie idei Kinojadów PLUS zapraszamy również projektantów gier do zgłaszania się do Programu.

Kinojady PLUS to program wspierania tworzenia i produkcji WYBRANYCH niezależnych produkcji medialnych (filmów, gier, intermediów) w koprodukcjach międzynarodowych w Lublinie – IDEA.

Uczestnicy muszą być gotowi do udziału w 3 spotkaniach w Lublinie:
SETUP – 23-30 marca – praca nad scenariuszem i pre-produkcja, na koniec spotkania liczba projektów do realizacji zostanie zawężona do 4-6,
FOCUS – 2-13 lipca – główne dni zdjęciowe,
FESTIWAL – 5-10 listopada –  reprezentowanie projektu przez kogoś z autorów na pokazie specjalnym podczas Lubelskiego Festiwalu Filmowego.

Program odbywa się w języku angielskim.

PLEASE APPLY FOR PROGRAMME BY SENDING FILES downloaded from links
below (with filled Application Template separate for each project) for email address – wojciech.olchowski@gmail.com.

KinoEaters PLUS Programme – Application Rules – https://goo.gl/nWVnn7

PLEASE USE FOR APPLICATIONS TEMPLATE FROM LINK BELOW:

KinoEaters PLUS Programme – Application Template – https://goo.gl/oeUmdc

By applying for PROGRAMME you agree for PROGRAMME Rules.

005 - PLUS 2018